Huisartsenpraktijk

Willem van Oranje

Consulten

De praktijk hanteert een afsprakenspreekuur. Als u belt om een afspraak te maken zal de assistente u vragen naar de reden van uw bezoek. Dit gebeurt om te kijken of u voldoende tijd heeft aan de 10 minuten die voor een normaal consult worden gehanteerd.

Als u meerdere dingen met de arts wilt bespreken of denkt langer dan 10 minuten nodig te hebben, geef dit aan de assistente door, dan kan er met de planning van het spreekuur rekening mee worden gehouden.

Visites

Indien het onmogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u een visite aanvragen. U kunt hiervoor bellen tussen 08.00 uur en 10.00 uur.

Visites worden tussen 13.00 en 15.00 uur gereden.

Spoedvisites worden direct gereden.

Uitslagen

Voor het opvragen van uitslagen van bijv. urinecontrole's, foto's, bloedonderzoek etc., kunt u na 14.00 uur contact opnemen met de assistente.

Vaccinaties

Om te kijken welke vaccinaties u nodig heeft, vragen wij u om minimaal 6 weken voor vertrek, contact op te nemen met Yvonne Lepelaars.

Wilt u dan uw vaccinatieboekje (indien aanwezig) en een briefje met daarop: