Medewerkers

Huisartsen

Praktijkondersteuner:

Meer info

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner heeft een zelfstandige functie binnen de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner biedt, nadat de huisarts de diagnose heeft gesteld, zelfstandig zorg aan specifieke patiëntengroepen met een chronische ziekte. Dit vindt plaats door het verlenen van consulten in de vorm van spreekuren/visites. Tot de kerntaken behoort de zorg aan met name patiënten met diabetes mellitus, astma/COPD en hart-en vaatziekten. Voorlichting is hierbij belangrijk. Daarnaast verricht zij ook taken die door de huisarts gedelegeerd worden zoals bijv. het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek, allergietesten, stoppen met roken, wondverzorging, etc.

Praktijkassistente

De assistente zorgt dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt.

Daarnaast verricht zij medisch-technische handelingen, dit zijn o.a